AZE ENG RUS

Fasad üzləmə lövhələrinin üstünlükləri

  • Yanğınadavamlı
  • Lifli sement 100% odadavamlıdır. Alovun və yüksək temperaturun təsiri altında ətrafa zərərli toksik maddələr saçmır. İnsan sağlamlığı üçün təhlükəsizdir.

  • Ekoloji
  • Lifli sement lövhələri ətraf mühitə və insan sağlamlığına tamamilə zərərsizdir. Avropa ekologiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğundur.

  • Möhkəm və dayanıqlı
  • Lifli sement “saydinq” lövhələrinin yüksək möhkəmlik və dayanıqlıq xüsusiyyətləri var. Bu lövhələrdə çat baş vermir. Fasad “saydinq”i müxtəlif iqlim şəraitlərində öz möhkəmliyini qoruyub saxlayır.

  • Rəng zəmanəti
  • Rəng təbəqəsi uzun illər boyu ultrabənövşəyi şüaların təsirinə məruz qalmır.

  • Sadə, asan montaj
  • Lifli sement lövhələrinin quraşdırması olduqca sadə və asandır, baha başa gələn xüsusi montaj personalı tələb olunmur.