AZE ENG RUS

Nə üçün AFC

 • Zərərsizdir!
 • Tərkibində yalnız təbii maddələri birləşdirən lifli sement məhsulları ekologiyaya və insan sağlamlığına heç bir zərərli təsiri yoxdur.

 • Təhlükəsizdir!
 • Lifli sement məhsulları 100% odadavamlıdır.

 • Uzunömürlüdür!
 • Sement qədər ömrü var. Təbii faktorların təsirinə davamlıdır.

 • Yüngüldür!
 • Sellülozla yanaşı içindəki mikroskopik hava qabarıqları lifli sement məhsullarının davamlılığını azaltmadan ağırlığını xeyli azaldır.

 • Rütubətə qarşı davamlıdır!
 • Nəm çəkən yerlərdə rahatlıqla istifadə oluna bilər.

 • Həm əyiləbilən, həm möhkəmdir!
 • Taxta kimi əyiləbilən, beton kimi zərbəyədavamlıdır.

 • İstifadəsi asan, quraşdırması sürətlidir!
 • İstənilən dizaynı tətbiq etməyə yararlıdır. Geniş rəng çeşidi mövcuddur. Sifarişə görə xüsusi ölçüdə emal edilə bilər.

 • Sərfəlidir!
 • Müqayisə edin. Məhsulumuzun bu üstünlüyünü özünüz aşkar edin!