Dam örtükləri

Dam örtüyü üçün xüsusi istehsal olunan lifli sement  lövhələri həm düz formada həm də dalğavari (şifer) formasında istehsal olunur. lifli sement dam örtüyü metal və kirəmit örtükləri ilə də uğurla rəqabət edir.