Tavan, divar, arakəsmələr

Daxili məkan təyinatlı lifli sement  lövhələri alçıpan lövhələrinin uğurlu alternatividir. Eynən alçıpan kimi sadə metal və ya taxta karkasların üzərinə quraşdırıla bilən lifli sement lövhələrinin ən mühüm üstünlüyü onun rütubətədavamlılığıdır. bir lifli sement lövhəsinin sahəsi 4m2-dən də çox ola bilər ki, bu da lövhəarası tikişlərin və quraşdırma işinə sərf edilən vaxtı azaldır.