Tikililərin interyer və eksteryerləri

Lifli sement məhsullarından fasadların, habelə daxili divarların dekorativ üzləmə elementi kimi geniş istifadə olunur. Ən müasir
üzləmə materialları arasında yer alan lifli sement panelləri artıq Azərbaycanda da uğurla tətbiq olunur.